woensdag 29 juni 2016

Zes stappen op weg naar effectiever onderwijs - de discussiefilm

De zoektocht naar effectiever onderwijs is van alle tijden. Vanaf het moment dat de school ontstond zijn er altijd krachten geweest die vonden dat het op een andere manier beter kon. Dat is dus zeker niet uniek voor onze tijd.

Maar wat wel uniek is voor onze tijd, is dat het aantal radartjes in het systeem van goed onderwijs behoorlijk veel groter is geworden. Het aantal variabelen dat meedoet in de verbeteringsstrijd is eigenlijk indrukwekkend. Het is wel belangrijk om het verband ertussen goed in de gaten te houden. Onderwijs is een systeem waarin alles op alles inwerkt. Dat systeem maak je niet beter door de discussie bijvoorbeeld te beperken tot het wel of niet gaan gebruiken van tablets in de klas. Of door te suggereren dat het gebruik van grote touchscreens of digiborden een terugkeer is naar achterhaald klassikaal onderwijs.
Nee, achter de inzet van leermiddelen zit ook altijd minimaal een pedagogische, didactische en organisatorische discussie. Die kun je en mag je niet buiten beschouwing laten, want het leren aanpassen aan een nieuwe tijd is geen kwestie van het omzetten van een schakelaar.

Om deze discussie integraal en genuanceerd te kunnen voeren hebben Gert Custers en ik een discussiefilm gemaakt. We verbinden zes belangrijke zaken die een rol spelen bij het effectiever maken van het onderwijs. Het gaat hierbij in ieder geval om schoolconcepten, leerdoelen, basisdidactieken, differentiatiewijzen, organisatievormen en leermiddelen. Onder het laatste valt ook de inzet van ICT. Wij hopen dat de film u helpt om het gesprek aan te gaan en uit te komen bij genuanceerde en liefst ook hele praktische oplossingen die leiden tot effectiever leren. Als dat het geval is, hebben wij ons doel bereikt en u waarschijnlijk nog meer.Met dank aan Gert Custers.

dinsdag 14 juni 2016

Interactieve presentatie Breng leren tot leven met ICT - Stichting Borgesius - Oudenbosch

Dinsdag 14 juni waren collega Vincent Lammers en ik te gast bij de Stichting Borgesius te Oudenbosch. Uiteraard heb ik tijdens de interactieve presentatie weer wat beloften gedaan. Daarom hierbij ten eerste de presentatie. De meeste films die we bekeken hebben, zijn in deze presentatie gehangen. Neem dus de tijd om deze eens rustig te bekijken.Ten tweede nog een verwijzing naar het genoemde tijdschriftartikel 'Vier keer persoonlijk leren. Effectief differentiëren, individualiseren en personaliseren in de 21e eeuw' en de bijbehorende discussiefilm. Als u er wat aan hebt, dan is mijn doel bereikt.

Ten derde de interactieve Hattie-ranking. De meest actuele (en dus Engelstalige) vindt u hier: http://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-learning-achievement/.

Rest mij nog om u te bedanken voor uw aanwezigheid en interactieve bijdrage. Mocht ik u verder kunnen helpen, weet me dan te vinden.

Vriendelijke groeten,

Jos Cöp.

woensdag 8 juni 2016

Workshop Persoonlijk taalonderwijs met ICT - BCO Onderwijsadvies - Venlo

Op woensdag 8 juni was ik te gast bij het jaarlijkse en wederom zeer geslaagde seminar Taalkabaal van BCO onderwijsadvies te Venlo. Ik gaf daar een workshop over persoonlijk taalonderwijs en ICT. Hieronder vindt u de presentatie en andere zaken waar we tijdens de bijeenkomst naar verwezen hebben.

Om te beginnen dus de presentatie. Een aantal video's die we bekeken hebben, zijn erin opgenomen.Tijdens de workshop hebben we ook regelmatig verwezen naar de Hattie ranking. De meest actuele (en dus Engelstalige) vindt u hier: http://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-learning-achievement/.

Verder hebben het gehad over het onderscheid tussen digitale opdrachtsystemen (lineair door de leerstof, nadruk op het individu) en adaptieve leersystemen (adaptief en leerstofjaarklassendoorbrekend, nadruk op het individu). Een prima artikel van de hand van Menno van Hasselt over deze systemen vindt u hier: http://www.o21.nu/wp-content/uploads/2016/05/Gynzy-iPads-een-nieuw-adaptief-leermiddel-.pdf. Ik denk wel dat de term adaptief hier wel erg breed gebruikt wordt. Snappet en Ginzy Ipads zijn in mijn beleving meer digitale opdrachtsystemen dan adaptieve leersystemen. Dit geldt overigens ook voor de meeste systemen van de gevestigde uitgeverijen.

Tot slot nog een verwijzing naar het genoemde tijdschriftartikel 'Vier keer persoonlijk leren. Effectief differentiëren, individualiseren en personaliseren in de 21e eeuw' en de bijbehorende discussiefilm. Als u er wat aan hebt, dan is mijn doel bereikt.

Rest mij nog om u te bedanken voor uw aanwezigheid en interactieve bijdrage aan de workshop. Mocht ik u verder kunnen helpen, weet me dan te vinden.

Vriendelijke groeten,

Jos Cöp.