woensdag 16 december 2015

Workshop Digitale leerkansen - IJsselgroep Apeldoorn

Dank aan alle aanwezigen bij de workshop. Hieronder, zoals beloofd, een aantal zaken. Om te beginnen de presentatie:Dan nog wat andere zaken die aan de orde geweest zijn:

De link naar het artikel over leren in 2020, waarin het schoolpaneel verder uitgelegd wordt.

De link naar de discussiefilm 'Vier keer persoonlijk leren', waarin op een prikkelende manier de begrippen differentiëren, individualiseren en personaliseren met elkaar verbonden worden.

De link naar de discussiefilm 'ICT in het onderwijs: wat werkt en wat niet?', met aandacht voor het onderscheid tussen pedagogisch, didactisch en organisatorisch ICT-gebruik.

De film over de werking van een digitale leerkrachtassistent van Taal in beeld 2, die de leerkracht in verregaande mate kan ontzorgen en het onderwijs persoonlijker kan maken zonder het groepsgevoel los te laten.

Een aantal films over het programma Werkuur (o.a. bij Taal in beeld 2), waarmee niet uitgevers maar scholen heel eenvoudig hun eigen gepersonaliseerde (e)books kunnen maken.

Voel u vrij om het bovenstaande te hergebruiken ten behoeve van uw eigen werkzaamheden. Een bronvermelding met een link naar mijn website stel ik erg op prijs. Weet me verder te vinden als u ons nodig heeft.

donderdag 10 december 2015

Digitale leermiddelen als uitdaging - het tijdschriftartikel

Digitale leermiddelen als uitdaging
Hoe gerichte inzet van ICT leidt tot effectiever onderwijs

Hoeveel tablets zijn er eigenlijk al binnen uw school? En welke apps gebruikt u om de complete leerlijn af te dekken? Hoe gebruikt u de learning analytics om leerstof op maat aan te bieden? En wanneer denkt u dat het onderwijsaanbod volledig gepersonaliseerd zal zijn?
Zoals u allang weet, zijn de verwachtingen ten aanzien van de digitale leermiddelen in het onderwijs hooggespannen en veel schoolteams staan op dit moment voor grote uitdagingen en ingrijpende keuzes. Met de digitale thuisomgeving en kritische ouders als vriendelijk dwingende stimulans. Een pas op de plaats maken, wordt al snel uitgelegd als niet meewillen met de innovatiestroom.
Maar zo simpel als het soms in de thuisomgeving kan liggen, zo lastig zijn de keuzes binnen onderwijsinstellingen. Wetenschappelijk onderzoek slaagt er tot op heden nauwelijks in om te laten zien dat meer investeringen in digitaal ook daadwerkelijk leidt tot betere leerprestaties (OECD PISA, 2015). En toch voelen de meeste leerkrachten goed aan dat er geen weg terug meer is. Een sterk gedigitaliseerde samenleving kan niet samen gaan met onderwijs dat gebonden is aan de beperkingen van papier. Alleen al vanuit het motivationele perspectief is het onhaalbaar om leerlingen een digitale thuisomgeving enkel en alleen te laten combineren met een analoge schoolomgeving.
ICT moet daarmee ook een stukje van het antwoord zijn op vele vragen. Eén van de belangrijkste hiervan is hoe binnen de beschikbare tijd en met gebruik van de beschikbare middelen zo goed mogelijk om kan worden gegaan met verschillen tussen leerlingen. In dit artikel willen we nader ingaan op wat de digitalisering hierin te bieden heeft.