dinsdag 7 april 2015

Presentatie BIC-netwerk

Op 7 april mocht ik samen met collega Albert Rouschop een presentatie houden voor het BIC-netwerk van APS IT-diensten. Het ging over de digitale leerkansen die zich de komende jaren zullen aandienen en hoe wij hier samen op kunnen anticiperen.

Centraal hierin staat de rol van netwerken. Ten eerste gekoppeld aan de manier waarop we leren tegenwoordig zien, namelijk als de verdere ontwikkeling van het brein in de vorm van beter functionerende neurale netwerken. Ten tweede is daar de enorme groei van informatie en beschikbare devices in de vorm van communicatieve netwerken. Ten derde, en misschien is dat wel de belangrijkste van de drie, leernetwerken van mensen die samen het leren vernieuwen en verbeteren. Het BIC-netwerk is er één van. En zeker niet de minste.

Ik heb een aantal zaken beloofd, die ik bij deze na wil komen. Ten eerste gaat het over de presentatie. Deze is hieronder terug te vinden.

 

Verder was er nog de vraag naar meer informatie over de apps en applcaties uit het hieronder afgebeelde Zwijsen-leernetwerk.Deze informatie is onder andere terug te vinden op gelegenheidssite 'Leermiddelen in 2020'. U vindt deze site hier: http://leermiddelenin2020.blogspot.nl/.

Rest mij alle mensen die aanwezig waren te bedanken. Ik vond het een inspirerende dag.

maandag 6 april 2015

Presentatie 'Digitale leerkansen' bij uitreiking Kinder Media Awards 2015

Op 2 april was ik als spreker te gast bij de uitreiking van de Kinder Media Awards 2015. Ik was onder de indruk van het event en de professionele omgeving van het Instituut voor beeld en geluid in Hilversum. Als laatste spreker voor de uitreiking van de prijzen mocht ik mijn licht laten schijnen over de veranderingen die ons te wachten staan als het gaat om het leren en de leermiddelen die we daarbij zullen gebruiken.

Hieronder vindt u de presentatie die ik gebruikt heb.Van de presentatie is ook de onderstaande videoregistratie gemaakt.